Individuální a kolektivní logopedická prevence, diagnostika a terapie

Rozštěpové vady

Konzultace s rodiči, kteří očekávají narození dítěte s rozštěpovou vadou.

Edukace rodičů dětí s problematickým příjmem potravy (zejména dětí s rozštěpovými vadami).

Individuální logopedická intervence u dětí s rozštěpovými vadami po operaci rtu v neonatálním období (v první dekádě věku novorozence).

Individuální logopedická intervence u dětí po operaci tvrdého a měkkého patra (kolem 6. měsíce věku dítěte).

Individuální logopedická intervence u dětí po operacích a reoperacích rtu, tvrdého a měkkého patra.

Individuální logopedická intervence u dětí a dospívajících po operaci čelisti.

Neplynulost řeči

Diferenciální diagnostika a terapie neplynulosti řeči (koktavosti, breptavosti)

Poruchy hlasu a zvuku řeči

(např. u huhňavosti, palatolalie, velofaryngeální insuficience)

Multidisciplinární terapie

Diagnostika a terapie dětí s opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií, vývojovou dysartrií, artikulační neobratností

Poruchy školských dovedností

Poruchy, čtení, psaní, rozumění a počítání, včetně smíšených poruch. Naše pracoviště upřednostňuje diagnostiku a terapii těchto poruch dle nejnovějších poznatků již v předškolním věku.

Symptomatické poruchy řeči

Dyslalie

Oromotorická cvičení jazyka, rtů a tváří, nácvik fonematické diferenciace, vyvozování, fixace a automatizace  jednotlivých hlásek.

Afázie a dysartrie

 


Fotogalerie: kolektivní terapie

——————————


Kontakt

PaedDr. Václav Baslík, klinická logopedie

LOGOPEDIE Baslík
Pekařská 84
Brno
602 00
Česká republika


00420 736 523 605

skype: vaclavbaslik