O nás

PaedDr. Václav Baslík absolvoval studium logopedie a surdopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na této univerzitě složil rovněž rigorózní zkoušku.  V současné době studuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně doktorský studijní program zaměřený na problematiku rozštěpových vad.

Máme dlouholeté zkušenosti s individuální a kolektivní logopedickou terapií dětí i dospělých. Zaměřujeme se na prevenci, diagnostiku a terapii rozštěpových a kombinovaných vad u dětí i dospělých. Poskytujeme také konzultace v oblasti poruch komunikace hlasovým profesionálům, vedoucím pracovníkům, pracovníkům ve službách, studentům. Samozřejmostí je osobní přístup, pečlivost a spolupráce se specializovanými pracovišti.

V případě potřeby aplikujeme v rámci edukačních a terapeutických postupů:

- prvky motorických, dechových, fonačních a artikulačních cvičení

- prvky myofunkčních terapií

- relaxační techniky

- grafomotorická cvičení

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle či e-mailové adrese. Do formuláře prosím uveďte tyto údaje:

- jméno, příjmení a datum narození pacienta, e-mailový a telefonní kontakt

- popište problém, který chcete řešit (např. rozštěp)

- je-li to možné, přiložte (jako přílohu e-mailu) oskenované zprávy z předešlých vyšetření, hospitalizací, operací atd.

 


Kontakt

PaedDr. Václav Baslík, klinická logopedie

LOGOPEDIE Baslík
Pekařská 84
Brno
602 00
Česká republika


00420 736 523 605

skype: vaclavbaslik